Odsłon : 27061
Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 

Przetargi

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  - na usługi edukacyjne z J.Angielski
(pliki do pobrania)

Mielec 05.02.2015

 Zapytanie ofertowe - na usługi edukacyjne z J.Angielski
(pliki do pobrania)

Mielec 23.01.2015
ZAPYTANIE OFERTOWE
- sprzedaż pomocy dydaktycznych -  „Nasza szkoła szansą na lepszą przyszłość”

(pliki do pobrania)


Mielec 1.12.2014ZAPYTANIE OFERTOWE
-  prowadzenie zajęć dodatkowych z matematyki -  „Nasza szkoła szansą na lepszą przyszłość”

(pliki do pobrania)


 

Zapytanie ofertowe w sprawie zakupu podręczników, oraz opracowania i druku naklejek, ulotek i plakatów , na potrzeby realizacji projektu „Nasza szkoła szansą na lepszą przyszłość”  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. 

( Mielec, dn. 25.08.2014r.)
(pliki do pobrania)


 

FORMULARZ OFERTOWY - organizacja wizyty studyjnej 2 nauczycieli z Tallinna Pae Guumnasium w Mielcu  w dniach od 9.06.2014r. do 14.06.2014r.

 

(pliki do pobrania)
Zapytanie ofertowe w sprawie organizacji wizyty studyjnej 2 w Mielcu w ramach realizacji przez Zespół Szkół nr 2 w Mielcu projektu
(pliki do pobrania)ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
(pliki do pobrania)ZAPYTANIE OFERTOWE - POMOCE DYDAKTYCZNE
(pliki do pobrania)ZAPYTANIE OFERTOWE - LABOLATORIUM JEZYKOWE
(pliki do pobrania)ZAPYTANIE OFERTOWE - POMOCE DYDAKTYCZNE
(pliki do pobrania)
ZAPYTANIE OFERTOWE - MATERIAŁY BIUROWE
(pliki do pobrania)ZAPYTANIE OFERTOWE - PODRĘCZNIKI

(pliki do pobrania)ZAPYTANIE OFERTOWE - WYJAZD STUDYJNY

(pliki do pobrania)ZAPYTANIE OFERTOWE - PROGRAMY EDUKACYJNE

(pliki do pobrania)Mielec,12.11.2013

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
(pliki do pobrania)
 


ZS2.261.14.2013                                                                                             Mielec,12.11.2013

Zapytanie ofertowe 2
(pliki do pobrania)

 ZS2.261.14.2013                                                                                             Mielec,12.11.2013

Zapytanie ofertowe 1
(pliki do pobrania)


ZS2.261.10.2013  
                                                                                
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT

(pliki do pobrania)Numer ogłoszenia: 219973 - 2013; data zamieszczenia: 21.10.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

(pliki do pobrania)
Zawiadomienie o wyborze oferty


(pliki do pobrania)
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


(pliki do pobrania)

  
Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu pn. Nasza szkoła szansą na lepszą przyszłość w okresie październik 2013 - czerwiec 2015 w Zespole Szkół nr 2 w Mielcu
Numer ogłoszenia: 197845 - 2013; data zamieszczenia: 26.09.2013

 (pliki do pobrania)ZAWIADOMIENIE  O  UNIEWAŻNIENIU  POSTĘPOWANIA

 

Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania pn. usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu pn. „Nasza szkoła szansą na lepszą przyszłość” w okresie wrzesień 2013 – czerwiec 2015 w Zespole Szkół nr 2 w Mielcu

 

                Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia   29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), gdyż postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.


 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę cateringową w ramach projektu pn. Nasza szkoła szansą na lepszą przyszłość, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Numer ogłoszenia: 194167 - 2013; data zamieszczenia: 23.09.2013


 (pliki do pobrania)


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWNENIA

 (pliki do pobrania) 


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć edukacyjnyc w ramach projektu pn. „Nasza szkoła szansą na lepszą przyszłośćw okresie wrzesień 2013 – czerwiec 2015 w Zespole Szkół nr 2 w Mielcu

(pliki do pobrania)Pełnienie funkcji koordynatora projektu, asystenta ds. organizacyjnych, monitoringu i współpracy ponadnarodowej, specjalisty ds. sprawozdawczości i informatyka projektu pn. Nasza szkoła szansą na lepszą przyszłość, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Numer ogłoszenia: 185629 - 2013; data zamieszczenia: 12.09.2013(pliki do pobrania)


Poprawiony (piątek, 06 lutego 2015 14:20)

 
Powiaty
 
 
Urzędy Pracy
 
 
 
Inne Jednostki